Om mig og min familie

Min familie fra venstre: Lauritz fra 2014, Villads fra 2011, Jeppe og mig.

Aspirant, (af lat. præs. part. af aspirare i betydningen ‘ånde, stræbe efter, søge at opnå’, af ad- og spirare ‘puste, ånde’), person i en  lære- eller prøvetid er under uddannelse til en stilling. 

Ord i nærheden: Uddannelsessøgende, studerende, studine, privatist, selvstuderende, autodidakt, voksenlærling, elev, praktikant, føl, discipel.,-lærling, enkeltfagskursist, enkeltfagsstuderende, seminarist, evighedsstudent.

Hej, jeg hedder Pernille...

… og det er mig der er autisme aspiranten.

Selvom jeg er uddannet folkeskolelærer i 2008 og senere i 2017 blev kandidat i didaktik, så er det underligt nok først nu jeg møder en helt ny måde at undervise og lære på.

Og hvorfor så aspirant? Jo, siden min søns autisme diagnose i oktober 2018, har jeg stræbt efter at få viden omkring autisme og metoder til, hvordan vi kunne hjælpe ham bedst muligt mod et så normalt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.  

En aspirant periode uden udløb eller endelig ansættelse for øje, men med et klart mål: Lauritz skal have de bedste muligheder for at udnytte sit fulde potentiale.  Et mål der bl.a. skal nåes gennem den hjemmetræning jeg fik bevilliget i november 2020. 

Begge vores børn blev udredt nærmest samtidigt i slut 2018, hvilket udmøntede sig i at Lauritz fik en infantil autisme diagnose i oktober 2018 og Villads en ADHD diagnose i november 2018.    

Som kun nogen med disse diagnoser tæt inde på livet kan forestille sig, så havde vi ikke ligefrem to børn i trivsel på dette tidspunkt. Lang historie kort, så havde vi længe ønsket os at få mere natur og luft omkring os. Derfor besluttede vi, efter en fantastisk efterårsferie hos børnenes farmor på Bornholm i 2018, at flytte. 

Tre måneder senere var vi flyttet fra Tårnby til Svaneke, hvilket vi aldrig har fortrudt.

Velkommen til og jeg håber du kan få noget ud af alt det jeg ikke vidste man kunne vide om autisme.

Autisme aspiranten