ILS - Integrated Listening System

Formål

Formålet med træningen er udviklingen af hjernen og dens funktioner, så de sanseindtryk vi modtager kan filtreres og sorteres, så det bliver muligt at rumme og forstå omverdenen. På den måde kan evnen til fx at lytte øges, imens frustrationer og voldsomme følelsesmæssige udbrud mindskes.

Hvordan virker det?

iLs virker gennem påvirkning af flere sansesystemer, et specielt lytteudstyr påvirker særligt hørelsen og balance/ ligevægtssystemet. Kombineret med synet og sansesystemer, der involverer sanseceller i muskler og led, trænes hjernen til at blive bedre til at bearbejde sanseindtryk, så evnen til at afstemme sig rigtigt til situationen og omgivelserne øges. Derved mindskes alarmberedskabet og stresstilstand, affødt af utilstrækkelig “programmering og kalibrering” af hjernen.

iLs metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i reaktion på specifik og gentagen stimulation. Gennem lytning til bearbejdet klassisk musik samtidigt med at lytteren udfører sansemotoriske aktiviteter, opnås en multisensorisk påvirkning af hjernen.

Hvem er i målgruppen? 

Børn, unge og voksne med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, Autisme, ADHD, sproglige forstyrrelser, emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer og medfødt/erhvervet hjerneskade. iLs kan modne og fremme sensorisk bearbejdning, opmærksomhed, koncentration, læring og kommunikation, samt styrke motorisk, sproglig udvikling og social adfærd.

Autisme aspiranten