Neurooptemetrist

Optometrisk synstræning er et øvelsesprogram der er forberedt specielt til den enkelte, for at forbedre de synsmæssige funktioner og præstationer.

Træningsmetoden anvendes til at ændre forskellige synsmæssige forstyrrelser så som:

  • Utilstrækkeligt udviklede øjenfølgebevægelser
  • Nedsat evne til at bruge begge øjne samtidigt
  • Skeletilstande
  • Dovent øje ( amblyopi)
  • Fokuseringsproblemer
  • Problemer af indlæringsmæssig karakter
  • Sensoriske og motoriske synsproblemer
  • Rehabilitering af synet efter hjernetraume eller blodprop, som har resulteret i kaos og forvirring af synsmæssige forhold

Synstræning kan forbedre de synsmæssige funktioner på en måde, som kan sammenlignes med fysisk træning, men som her involverer synsopfattelsen – at forstå og tolke det, man ser. Med andre ord, det som også kaldes for visuel perception.

Synstræningen vi laver hos Lene Holm fra Brillehuzet i Nexø er sammensat af supervision i Brillehuzet hver måned til hver anden, hvor vi får nye øvelser. I mellemtiden arbejder vi dagligt med øvelserne i hjemmetræningen.

Synsmæssige færdigheder skal udvikles indtil de er automatiserede og fungerer ubevidste sammen med kroppens andre færdigheder, motoriske som mentale. Det er vigtigt at følge programmet nøje, for derved at opnå størst mulig succes.

Udbyttet af synstræningen inkluderer bl.a. en forbedret synsopfattelse og evnen til vedvarende at kunne lave synsmæssigt arbejde under koncentrerede forhold, som ved læsning eller computerarbejde.

Se mere på Roskilde Synspleje, som er førende indenfor synstræning og som anbefalede mig Lene Holm. 

 
Autisme aspiranten